Kontakt

Musik – David Stadell Skicka mail

Idrott & Musik – Fredrick Lööv Skicka mai

Franska – Gabriella Hyllander (GHR) Skicka mail

Biologi – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Mentor, matematik, kemi och biologi – Helene Brunström (HBM) Skicka mail

Teknik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Spanska – Annelie Hägglund (AHD) Skicka mail

SO – Göran Hoffner (GHO) Skicka mail

Bild – Jeanette Olofsson (JOL) Skicka mail

tyska -Anette Sjöström (ASM) Skicka mail

Musik – Anna Segerfelt (AST) Skicka mail

Engelska – Julia Mattsson (JMN) Skicka mail

Svenska -Anette Sjöström (ASM) Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail

Kommentera