Kontakt

Mentor -Tereza Laxhed (TLD) Skicka mail

Mentor -Linda Domeij (LDJ) Skicka mail

Spanska – Samira Naimi(SNI)Skicka mail

Bild – Sara Svensson (SVN) Skicka mail

Musik – David Stadell Skicka mail

Idrott o matematik – Staffan (STG)Skicka mail

Franska – Lana Skicka mail

Biologi – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Kemi, Biologi, Matematik -Tereza Laxhed (TLD) Skicka mail

Matematik – Helene Brunström (HBM) Skicka mail

Teknik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

SO – Göran Hoffner (GHO) Skicka mail

Kemi, Biologi, Matematik -Tereza Laxhed (TLD) Skicka mail

tyska -Anette Sjöström (ASM) Skicka mail

Musik – Anna Segerfelt (AST) Skicka mail

Engelska – Linda Domeij (LDJ) Skicka mail

Svenska -Linda Domeij(LDJ) Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail

Fysik biologi matematik – Stig Svensson (SSN)Skicka mail

Hem- och Konsumentkunskap – Andrea Silier (ASR) Skicka mail

Kommentera