Specialschema v.2 – 3

Specialschema 8mb vecka 2 och 3  – 2018
Vecka 2

Måndag 8/1 Tisdag   9/1 Onsdag   10/1 Torsdag   11/1 Fredag   12/1
Hel studiedag 8:00-9:00
SO, Sal 8
8:00-9:25
Ma
9:00
Temadag
9:00
Temadag
9:10-10:05
Helena, Sal 22
9:35-10:35
Sv
10:15-11:15
Sv
10:50-11:30
Sv
11:20
LUNCH
11:30
LUNCH
11:30
LUNCH
12:30
LUNCH
12.00-14:10
HKK

12:00-14:00
BL

12:20-13:50
SO
13:00
IUP
13:00
IUP
14:05-15:15

En

15:30-16:20 Studiestuga


Vecka 3

Måndag   15/1 Tisdag   16 /1 Onsdag   16/1 Torsdag   17/1 Fredag   18/1
8:00-9:00
Ma
8:00-9:00

SO

8:00-9:25
Ma
8:00-9:00 Linda, Sal 10 Ordinarie schema
9:05/9:10-10:00 Språkval 9:10-10:05 Helena, Sal 22 9:35-10:35
Sv
9:05-9:55 Språkval
10:25-11:15 Tereza, 10 10:15-11:15

Sv

10:50-11:30

Sv

10:10-11:00 IDH
11:20

LUNCH

11:20
LUNCH
11:30
LUNCH
11:20-12:00

ALLA LUNCH

13:00
IUP
13:00

IUP

12:20-13:50
SO
12:05-12:45 Tereza, ses vid Sal 10
14:05-15:15
En
13:00-13:25 Ma
15:30-16:20 Studiestuga 13:10-15:20 NO/Tk