Källkritik-filmer

Hej!

Eleverna har redan före lovet börjat arbeta med att göra filmer om källkritik på svensklektionen under torsdagförmiddagarna. Vi siktar på att börja redovisa filmerna redan nästa vecka (11) och alla redovisar senast vecka 12. Det ska bli så spännande att se hur alla har tänkt och lära av varandra!

Med vänliga hälsningar,

Sarah Wikström

Här är utdrag från kunskapskraven i SO och Svenska och lite mer information om uppgiften:

image