NATIONELLA PROV I SVENSKA årskurs 6 vårterminen 2016

Nu håller vi på att repetera och förbereda oss för fullt inför de nationella proven i svenska. Proven görs på förmiddagarna fram till lunch tisdagen den 9/2 och torsdagen den 11/2 (kl 8.15 – 11.50).

Proven som görs respektive dag, består först av ett läsprov och sedan ska eleverna skriva en egen text. Mellan proven kommer eleverna ha en rast och då kan det vara väldigt bra att ha med något att äta, t ex frukt, macka e.d.

De olika textgenrerna, som eleverna ska ha koll på är:

  • Instruerande texter
  • Beskrivande texter
  • Återberättande texter
  • Argumenterande texter
  • Förklarande texter
  • Berättande texter

Man behöver känna till textgenrens:

  • syfte (varför texten skrivs)
  • struktur (hur texten är uppbyggd)
  • språkliga drag (tempus, ämnesspecifika ord, sambandsord m m)
  • vilka olika slags texter som tillhör respektive genre.

På Showbie finns “kom ihåg”, matriser och arbetsuppgifter till de textgenrer vi hittills repeterat och arbetat med denna termin. Vi har i dagsläget lite kvar att repetera när det gäller “Berättande texter”.

Birgitta