Författararkiv: personal

Din röst räknas!

Två flugor i en smäll… viktigt att just DU röstar!

Klass 8Ma har nu möjlighet att vinna en stor summa pengar till klasskassan genom att tre elever på eget bevåg skapat filmen ”Batteriernas liv”, men för att ha en chans att vinna så behöver vi era röster!

Rösta gör du på: http://www.thebatterychallenge.se/contribution/batteriernas-liv/

Du kan rösta flera gånger genom att använda t ex facebook, twitter, instagram och google. Ev. kan man behöva vänta emellan röstningarna eller starta om datorn.

Heja klassen!
Julia & Andrea

Du som har ett speciellt intresse för matematik – anmäl dig till pizzaklubben!

Pizzaklubben fortsätter i höst!
Sollentuna vill fortsätta arbetet med att uppmärksamma elever med särskild fallenhet för matematik genom att skapa en mötesplats som har till syfte att erbjuda elever en undervisning som möter deras kapacitet och stimulerar till nyfikenhet. Under höstterminen 2016 kommer därför Pizzaklubben att arrangeras av Edsbergsskolan på uppdrag av barn- och utbildningskontoret. Ansvariga för Pizzaklubbens innehåll är Edsbergsskolans förstelärare i matematik, Adam Jonsson och Catherine Mortimer-Hawkins. Pizzaklubben kommer att vända sig till elever i åk 2-9. Har du varit med förut eller skulle vilja vara med så anmäl dig nu!

Pizzaklubben
Under tre torsdagar kommer vi att arbeta med problemlösning som håller en hög matematisk nivå, där vi diskuterar och resonerar oss fram till olika lösningar tillsammans. Uppgifterna har som syfte att stimulera nyfikenhet och utmana tankesätt inom matematik samt bredda redan etablerade kunskaper. Dessutom under kvällen äter vi pizza, umgås och lär känna varandra!

Tider
Träffarna kommer äga rum på torsdagar enligt följande:
Träff 1 13/10 Tid 16:00-18:15
Träff 2 17/11 Tid 16:00-18:15
Träff 3 8/12 Tid 16:00-18:15

Lokal: Edsbergsskolans matematikverkstad (C13)

Anmälning
Anmälan görs via länk av vårdnadshavare senast den 11/9-16. Antalet platser är begränsade och skolor/undervisande lärare kommer att kontaktas för rekommendation. Bekräftelse om plats skickas ut i slutet av september 2016 av Pizzaklubben till vårdnadshavarna.

Pizzaklubben är ett samarbete på kommunövergripande nivå mellan FoUgruppen, Elevstöd och utveckling samt rektorsgruppen.

Ämnesövergripande projekt i Ma/Bild/Sv

Efter påsk startar vi med ett ämnesövergripande projekt ”Mitt Drömrum”.

Till projektet efter påsklovet behöver vi en kartong, typ en skokartong till varje elev. Har ni någon/några hemma så ta gärna med dem till skolan efter påsklovet.

MVH-Jeanett, Birgitta, Charlotte och Maria

Källkritik-filmer

Hej!

Eleverna har redan före lovet börjat arbeta med att göra filmer om källkritik på svensklektionen under torsdagförmiddagarna. Vi siktar på att börja redovisa filmerna redan nästa vecka (11) och alla redovisar senast vecka 12. Det ska bli så spännande att se hur alla har tänkt och lära av varandra!

Med vänliga hälsningar,

Sarah Wikström

Här är utdrag från kunskapskraven i SO och Svenska och lite mer information om uppgiften:

image

NATIONELLA PROV I SVENSKA årskurs 6 vårterminen 2016

Nu håller vi på att repetera och förbereda oss för fullt inför de nationella proven i svenska. Proven görs på förmiddagarna fram till lunch tisdagen den 9/2 och torsdagen den 11/2 (kl 8.15 – 11.50).

Proven som görs respektive dag, består först av ett läsprov och sedan ska eleverna skriva en egen text. Mellan proven kommer eleverna ha en rast och då kan det vara väldigt bra att ha med något att äta, t ex frukt, macka e.d.

De olika textgenrerna, som eleverna ska ha koll på är:

  • Instruerande texter
  • Beskrivande texter
  • Återberättande texter
  • Argumenterande texter
  • Förklarande texter
  • Berättande texter

Man behöver känna till textgenrens:

  • syfte (varför texten skrivs)
  • struktur (hur texten är uppbyggd)
  • språkliga drag (tempus, ämnesspecifika ord, sambandsord m m)
  • vilka olika slags texter som tillhör respektive genre.

På Showbie finns “kom ihåg”, matriser och arbetsuppgifter till de textgenrer vi hittills repeterat och arbetat med denna termin. Vi har i dagsläget lite kvar att repetera när det gäller “Berättande texter”.

Birgitta

Matematik vårterminen 2016

Hej och välkomna tillbaka!

Nu drar vi igång med en ny termin och här kommer lite information om hur vi planerat matematiken.

Vi har börjat idag med att lära oss hur koordinatsystem fungerar. Eleverna fick också öva på detta genom att spela Sänka skepp.

Grovplaneringen för terminen finns klassbloggen under matematik, där finns även information för varje lektion så om man är bort är det bra att man tar igen det själv hemma eller går på läxhjälpen, måndagar 15.05-15.55, sal 22 med Carolina.

Första momentet blir att arbeta med Algebra, uttryck och ekvationer är i fokus med ett avslutande prov v 5. Därefter repeterar vi för Nationella proven (NP) som är första veckan efter påsklovet.

Vi vill varmt rekommendera att eleverna övar på NOMP, för att befästa sina kunskaper. De tre första veckorna ligger läxorna som NOMP-uppdrag. Vi har lagt upp utvalda övningar för varje område i matematiken som vi arbetar med, tex. NP-Algebra, NP-Geometri, NP-Taluppfattning. Eleverna har även möjlighet att öva i ett program som heter EdQu, alternativt räkna i boken.

Vi ser fram emot ett spännande och givande termin!

MVH-Charlotte och Maria

IMG_2835